Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 1-2 1985
Instytucja małżeństwa w Polsce w latach 1918-1939

Autorzy: Bogumił Łuczak
Rok wydania:1985
Liczba stron:16 (247-262)