Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 3-4 1984
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kategorie zawodowe ludzi morza jako przedmiot badań socjologicznych

Autorzy: Maria Kalczyńska
Rok wydania:1984
Liczba stron:4 (258-261)