Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 3-4 1984
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego

Autorzy: Zdzisław (red.) Łaski
Rok wydania:1984
Liczba stron:5 (254-258)