Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 3-4 1984
Stan i kierunki rozwoju przemysłu województwa szczecińskiego w 40-leciu Polski Ludowej

Autorzy: Klemens Piotrowski

Zygmunt Silski
Rok wydania:1984
Liczba stron:18 (43-60)