Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 3-4 1984
Implikacje metodologiczne modelu uczestnictwa w kulturze

Autorzy: Bogdan Gębski
Rok wydania:1984
Liczba stron:6 (263-268)