Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 3-4 1984
Nadawanie osadnikom na Pomorzu Zachodnim w latach 1946-1949 praw własności gospodarstw rolnych

Autorzy: Stanisław Łach
Rok wydania:1984
Liczba stron:18 (61-78)