Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 1 1979
Orkiestra symfoniczna Robotniczego Towarzystwa Muzycznego w Szczecinie w latach 1948-1953

Rok wydania:1979
Liczba stron:7 (199-205)
Autorzy: Kazimierz Kozłowski