Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 1 1979
Rozwój motoryzacji w Polsce w 20-leciu międzywojennym

Rok wydania:1979
Liczba stron:19 (123-141)
Autorzy: Eugenia Brzosko