Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 1 1979
Kooperacja chowu bydła w krajach socjalistycznych

Rok wydania:1979
Liczba stron:11 (159-169)
Autorzy: Lech Pałasz