Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 1 1979
Społeczne, zawodowe i pozazawodowe wyznaczniki formowania się kolektywów pracowniczych na statku transportowym

Rok wydania:1979
Liczba stron:19 (73-91)
Autorzy: Adam Sosnowski