Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 1 1979
Integracja załogi robotniczej jako problem badawczy

Rok wydania:1979
Liczba stron:21 (51-71)
Autorzy: Teresa Makowska