Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 1 1979
Kwestia załamania III Rzeszy /"Zusammenbruch"/ w ocenie sytuacji wyjściowej Niemiec Zachodnich po II wojnie światowej

Rok wydania:1979
Liczba stron:15 (143-157)
Autorzy: Marian Grzęda