Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 1 1979
Szczecin. Rozwój miasta w Polsce Ludowej

Rok wydania:1979
Liczba stron:5 (207-211)
Autorzy: Tadeusz Białecki