Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 2 1978
Niemieckie majątki obszarnicze w województwach zachodnich w latach 1920-1939

Autorzy: Roman Dąbrowski
Rok wydania:1978
Liczba stron:22 (67-88)