Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 3 1977
Spółdzielczość wiejska w gospodarce żywnościowej województwa szczecińskiego

Autorzy: Ewa Kubiak

Aleksandra Smólczyńska
Rok wydania:1977
Liczba stron:14 (77-90)