Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 4 1976
Założenia metodologiczne badań nad powstaniem i procesami przemian szczecińskiej klasy robotniczej

Autorzy: Józef Kowalewski

Bogumił Łuczak
Rok wydania:1976
Liczba stron:14 (145-158)