Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 2 1974
Zarys genezy szkolnictwa wyższego w Szczecinie 1945-1947

Autorzy: Jerzy Brzozowski
Rok wydania:1974
Liczba stron:13 (143-155)