Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 2 1974
Wytwarzanie i podział dochodów osobistych w gospodarstwach chłopskich w makroregionie nadmorskim w latach 1952-1970

Autorzy: Janusz Piasny

Barbara Piasna
Rok wydania:1974
Liczba stron:22 (49-70)