Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 2 1974
Demokratyczne aspekty zarządzania gospodarką narodową

Autorzy: Kazimierz Wasiak
Rok wydania:1974
Liczba stron:10 (5-14)