Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 2 1974
Ropa naftowa w gospodarce Polski w latach 1968-1971

Autorzy: Alina Gładzicka
Rok wydania:1974
Liczba stron:7 (71-77)