Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 2 1974
Rys historyczno-socjologiczny szczecińskich szkół wyższych w latach 1946-1970

Autorzy: Stanisław Lasek
Rok wydania:1974
Liczba stron:19 (157-175)