Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 2 1974
Psychologiczna problematyka przystosowania w zawodzie marynarza

Autorzy: Zenon Borucki
Rok wydania:1974
Liczba stron:14 (119-132)