Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 2 1974
Metodologiczne problemy wychowania komunistycznego w ZSRR

Autorzy: Jerzy Waserman
Rok wydania:1974
Liczba stron:12 (15-26)