Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 3 1973
Szkolnictwo podstawowe w województwie szczecińskim w latach 1945-1961

Autorzy: Mieczysław Pietrusiewicz
Rok wydania:1973
Liczba stron:3 (175-177)