Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 3 1973
Ocena sprawności działającego systemu bodźców ekonomicznych w PŻM

Autorzy: Danuta Kopycińska
Rok wydania:1973
Liczba stron:12 (117-128)