Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 3 1972
Rozwój prasy partyjnej PPR i PZPR w województwie szczecińskim w latach 1945-1972

Rok wydania:1972
Liczba stron:18 (185-202)
Autorzy: Tadeusz Białecki