Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 1 1972
Aktualny stan i zamierzenia w dziedzinie rozwoju przewozów kontenerowych w krajach RWPG

Rok wydania:1972
Liczba stron:13 (79-91)
Autorzy: Zdzisław Borzycki