Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 1 1972
Przemysł spożywczy woj. szczecińskiego 1945-1968

Rok wydania:1972
Liczba stron:4 (182-185)
Autorzy: Janina Szuman