Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 2 1968
Materiały źródłowe do historii szkolnictwa w województwie szczecińskim w latach 1945-1956

Autorzy: Lucyna Turek-Kwiatkowska
Rok wydania:1968
Liczba stron:13 (133-145)