Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 1 1967
Przetwórstwo rybne na Pomorzu Zachodnim w latach 1961-1965

Autorzy: Mikołaj Mirończuk
Rok wydania:1967
Liczba stron:22 (29-50)