Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 5 1963
Głos w dyskusji na sesji naukowej z okazji XX Wojska Polskiego i XVIII rocznicy wyzwolenia Pomorza Zachodniego

Autorzy: Kazimierz Nowicki
Rok wydania:1963
Liczba stron:6 (140-145)