Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 3-4 1982
Sozialdemokratie und Polen Polenpolitik der SPD bis zum Warschauer Wertrag

Autorzy: Ludwig M.W. Elsing
Rok wydania:1982
Liczba stron:4 (257-260)