Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 3 1976
Rola aparatu skupu w kształtowaniu i przejmowaniu podaży towarów rolnych na eksport - na przykładzie woj. szczecińskiego

Autorzy: Aleksandra Smólczyńska
Rok wydania:1976
Liczba stron:8 (41-48)