Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 2 1973
Kształtowanie się rynku pracy a rozwój szczecińskiego przemysłu w latach 1918-1932

Autorzy: Edward Włodarczyk
Rok wydania:1973
Liczba stron:21 (43-63)