Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 2 1973
Działanie bodźcowe płacy ruchomej w żegludze morskiej

Autorzy: Danuta Kopycińska
Rok wydania:1973
Liczba stron:11 (141-151)