Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 11-12 1961
Struktura przemysłu Ziem Zachodnich w latach 1939-1959

Autorzy: Stanisław Smoliński

Mirosław Przedpelski

Bohdan Gruchman
Rok wydania:1961
Liczba stron:3 (110-112)