Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 4 1965
Struktura społeczno-gospodarcza Ziem Zachodnich w latach 1933-1960

Autorzy: Stanisław Smoliński

Mieczysław Przedpelski
Rok wydania:1965
Liczba stron:2 (141-142)