Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 2 1981
Miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej NRD

Autorzy: Aleksandra Smólczyńska
Rok wydania:1981
Liczba stron:11 (87-97)