Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 9-10 1961
Kronika kulturalna Szczecina lipiec-wrzesień 1961 r.

Autorzy: Feliks Jordan
Rok wydania:1961
Liczba stron:3 (125-127)