Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / z. 9-10 1961
Morski rocznik statystyczny

Rok wydania:1961
Liczba stron:3 (119-121)
Autorzy: Bolesław Polkowski

Czesław Wojewódka

Leonard Nowakowski