Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.1-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / z. 1 2015
Propaganda osiągnięć spółdzielni produkcyjnych i państwowych gospodarstw rolnych na łamach czasopisma „Głos Szczeciński” do 1956 roku. Z dziejów komunistycznej indoktrynacji polskiego społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim

Authors: Adam Andrzej Urbanowicz
Gorzów Wielkopolski
Keywords: propaganda collectivisation West Pomerania
Year of publication:2015
Page range:19 (125-143)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file