Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.1-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / z. 1 2015
Pomiędzy bimetalizmem a monometalizmem. Ekonomiczno-prawne aspekty systemu monetarnego Rzeszy Niemieckiej w drugiej połowie XIX wieku

Authors: Ryszard Tomczyk
Szczecin
Keywords: 19th-century monetarism 19th-century economy 19th-century economics
Year of publication:2015
Page range:14 (77-90)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file