Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2020.3-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / z. 3 2020
Strzelectwo sportowe w Zachodniopomorskiem – socjo-demograficzna charakterystyka i profil aktywności strzelca sportowego
(Shooting Sports in the Zachodniopomorskie Voivodship: Socio-Demographic Characteristics and Activity Profile of a Sport Shooter)

Authors: Arkadiusz Kołodziej

Agnieszka Kołodziej-Durnaś
Keywords: sociology of sport organizational sociology shooting sports access to firearms civil society
Year of publication:2020
Page range:18 (99-116)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article discusses the empirical data obtained from the study on the sport shooters in the Zachodniopomorskie Voivodship. The authors describe this sports discipline and the community of shooters in West Pomerania, including the procedures of acquiring sports qualifications, and the activity of the sports clubs and their associations. The discussed results include the socio-demographic characteristics of a sport shooter, the sports events, the expenditures incurred for sports, and motivation to go in for sports. The authors consider the activity of the sport shooters in the context of repeatedly diagnosed unsatisfactory condition of the civic society, and the discussion, recurring in the public sphere, on the access to firearms.
Download file

Article file

Bibliography

1.Basiaga, Jan. „Historia strzelectwa sportowego”. Bibliotheca Nostra 3 (2008), 3: 25–32.
2.Czapiński, Janusz, Tomasz Panek, red. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2015.
3.Grabowski, Ambroży. Bractwo Kurkowe w dawnym Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Jagiellonia, 2009.
4.Jakubowska, Honorata, Przemysław Nosal, red. Socjologia sportu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
5.Księga jubileuszowa Bractwa Kurkowego w Poznaniu 1253–1929. Poznań: Bractwo Kurkowe w Poznaniu, 1929.
6.Nowak, Sebastian. Broń krótka. Strzelanie bojowe i sportowe z pistoletu. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2016.
7.Rotter, Lucyna. Bractwa kurkowe w Polsce. Leksykon. Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2012.
8.Świstek-Oborska, Bożena. „Sportowe miscellanea w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu”. Biblioteka 14 (2010), 23: 215–245.
9.Włoch, Renata. „Organizacje sportowe”. W: Socjologia sportu, red. Honorata Jakubowska, Przemysław Nosal, 127–134. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
10.Ziółkowski, Marek. „Indywidualizm a działania wspólnotowe w Polsce na początku XXI wieku”. W: Co nas łączy, co nas dzieli?, red. Janusz Mucha, Ewa Nazarkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska, 331. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008.
11.Ziółkowski, Marek. „Utowarowienie życia społecznego a kapitały społeczne”. W: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska. Europa. Świat, red. Włodzimierz Wesołowski, Jan Włodarek, 183–210. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005.
12.Źródła internetowe
13.Bielewicz, Edward, kronikarz SzBK. Historia Bractwa. Dostęp 10.07.2020. http://www.szczecineckiebractwokurkowe.pl/?historia-bractwa,3.
14.LepszyTrener.pl. www.lepszytrener.pl.
15.Polski Związek Strzelectwa Sportowego. www.pzss.org.pl.
16.Small Arms Survey 2007. Dostęp 15.06.2020. http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/yearbook/small-arms-survey-2007.html.
17.Świtling, Eliza. W sobotę będą strzelać z okazji XX-lecia. Dostęp 10.07.2020. https://www.gawex.pl/wiadomosci/wydarzenia/7251/W-sobote-beda-strzelac-z-okazji-XX-lecia.
18.Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego. Dostęp 15.06.2020. https://www.zzss.pl/index.php/sport/kluby-zzss Niepelnosprawni.pl. http://niepelnosprawni.pl.