Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 286 (limit rekordów: 100, liczba stron: 3).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. ZRÓŻNICOWANIE SYSTEMÓW OPŁAT ZA PRZEJAZD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH PO SIECI DROGOWEJ W UNII EUROPEJSKIEJ ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
2. WPŁYW REWITALIZACJI PRZEWOZÓW NA LINII KOLEJOWEJ ULIKOWO–KALISZ POMORSKI–WAŁCZ (PIŁA GŁ.) NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI REGIONU I MOBILNOŚCI JEGO MIESZKAŃCÓW ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
3. FUNKCJONOWANIE TRANSPORTU GOSPODARCZEGO W POLSCE PO WSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
4. EUROPE 2020 PROJECT BONDS INITIATIVE PILOT PHASE ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
5. KOLEJOWY TRANSPORT TOWAROWY W EUROPIE ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
6. WYKORZYSTANIE LNG JAKO PALIWA ŻEGLUGOWEGO NA MORZU BAŁTYCKIM – PRZESŁANKI STOSOWANIA, KIERUNKI ROZWOJU ORAZ FORMY WSPARCIA ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
7. ANALIZA CZYNNIKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH POPYT NA USŁUGI TRANSPORTOWE W UNII EUROPEJSKIEJ ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
8. CELE , PRIORYTETY I ZADANIA ROZWOJU POLSKICH PORTÓW MORSKICH ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
9. PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI STRUKTUR ZARZĄDCZYCH. STUDIUM STRUKTUR DYSSYPATYWNYCH ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
10. SKUTKI REZYGNACJI Z ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
11. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU JAKO WYZWANIE EKONOMICZNE ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
12. NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W ŚWIADCZENIU ADMINISTRACYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
13. ZASTOSOWANIE KONCEPCJI EMPLOYER BRANDING W PRAKTYCE WYBRANYCH OPERATORÓW LOGI STYCZNYCH ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
14. OGÓLNA KONCEPCJA DESTYNACYJNEJ OPTYMALIZACJI PRZEWOZÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUG KURIERSKICH ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
15. ZAGADNIENIE TOŻSAMOŚCI ROSZCZEŃ W SPRAWACH TRANSPORTOWYCH (Uwagi na tle wyroku TSUE z 19 grudnia 2013) ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ZA PRACOWNIKÓW ORAZ OSOBY, DO KTÓRYCH USŁUG PRZEWOŹNIK SIĘ ODWOŁUJE W ŚWIETLE KONWENCJI CMR ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
17. WYDANIE RZECZY PRZEZ SPRZEDAWCĘ KUPUJĄCEMU ZA POŚREDNICTWEM PRZEWOŹNIKA ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
18. ZACHOWANIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEZ TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY W RAMACH PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
19. WEWNĘTRZNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
20. ANALIZA PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA ZMIAN W POTENCJALE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W POLSCE ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
21. DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ROZWOJU TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO W KRAJACH EUROPEJSKICH ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
22. ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY, ŁAŃCUCH DOSTAW I ŁAŃCUCH WARTOŚCI – PRÓBA USYSTEMATYZOWANIA KONCEPCJI ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
23. EKONOMICZNE KORZYŚCI ZASTOSOWANIA RACHUNKU TDABC W ZAOPATRZENIU USŁUG BUDOWLANYCH ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
24. PERSPEKTYWY POWSTANIA GRUP PRODUCENCKICH W ŁAŃCUCHACH DOSTAW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
25. RAPORTOWANIE POZAFINANSOWE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY KLIMATU W FIRMACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI LOGISTYCZNE ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
26. WYMOGI STAWIANE OBIEKTOWI KIERUJĄCEMU W ZARZĄDZANIU LOGISTYCZNYM ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
27. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH PODRÓŻNYM NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZEŃ UNIJNYCH ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
28. CHARAKTER PRAWNY UMOWY O TRANSPORT TOWARÓW RUROCIĄGIEM ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
29. KWALIFIKACJA PRAWNA UMÓW ZAWIERANYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
30. Hubert Bronk – Kaszuba na Pomorzu Zachodnim ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
31. Profesor Hubert Bronk – twórca, rektor, dziekan ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
32. Profesor Hubert Bronk – uczony, organizator, dydaktyk, kolega ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
33. O powiązaniach i działalności Profesora Huberta Bronka w Politechnice Szczecińskiej ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
34. Prof. zw. dr hab. inż. Hubert Bronk JM Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Collegium Balticum (wspomnienia z okazji Jubileuszu) ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
35. Mój Mentor – wspomnienia ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
36. Über drei Jahrzehnte wiss enschaftliche Kooperation ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
37. Życie i dokonania Profesora Huberta Bronka ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
38. Układ z Schengen w realiach dezintegracji ładu przestrzennego Europy ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
39. Die wirtschaftliche Bedeutung multimodaler Transportsysteme ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
40. Prospects for transport and logistics in the European Union ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
41. Konkurencja i kooperacja w europejskim transporcie samochodowym a niemiecka ustawa MiLoG ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
42. Wettbewerb und Kooperation im Strassenverkehr ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
43. Sustainability in the logistics chain of the foreign trade at the example of argentina’s beef exports ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
44. Transport economics – from Orthodoxy to Pragmatism ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
45. Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce w warunkach działania mechanizmów gospodarki rynkowej. Aspekty kooperacji i konkurencji ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
46. Szacunek wielkości popytu na usługi publicznego transportu zbiorowego w Szczecinie na lata 2015–2017 ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
47. Rola regulacji w towarowym transporcie samochodowym w Niemczech, od Republiki Weimarskiej do Republiki Federalnej ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
48. Uwarunkowania dostaw i przewozów gazów technicznych w firmie MESSER ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
49. Wpływ kryzysów ekonomicznych na zmiany w morskiej żegludze światowej od końca XIX wieku ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
50. Konkurencyjność podstaw dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika samochodowego ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
51. Kabotaż drogowy a wizja europejskiej przestrzeni transportu ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
52. Konkurencyjność współczesnego ciężarowego transportu samochodowego ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
53. Wpływ rozwoju infrastruktury drogowej na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw transportu samochodowego na przykładzie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin–Gorzów Wielkopolski ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
54. Giełdy frachtowe jako narzędzia ws pomagające efektywność wykorzystania taboru samochodowego ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
55. Analiza dekompozycyjna wzrostu emisji gazów cieplarnianych z transportu samochodowego na przykładzie Polski i Rumunii ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
56. Obsługa komunikacyjna gmin ościennych na przykładzie gminy Dobra ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
57. Dobre praktyki w transporcie wodnym śródlądowym ładunków w miastach europejskich ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
58. Czynniki wyboru środka transportu w przewozach osób na lotniska na przykładzie połączenia Szczecin–Berlin ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
59. Wpływ ładowności pojazdów w transporcie samochodowym na efektywność przewozów ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
60. Weryfikacja zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy energochłonnością transportu samochodowego a transportochłonnością i poziomem podatków paliwowych w Polsce ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
61. Assessment of changes of the size and structure of ferry transport in the Baltic Sea Region in the years 2011–2014 ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Przejdź
62. Time reservation system of customs clearance – Ebooking Truck ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Przejdź
63. Change management in supply chains in the context of changes in demand ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Przejdź
64. Evaluation of selected competitiveness factors of the freight rail market in Poland ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Przejdź
65. The role of Local Self-Government in shaping the passenger transport system in the regions on the example of West Pomerania Province ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Przejdź
66. Rozwój warszawskiej szkoły ekonomiki transportu z perspektywy 110-lecia SGH w Warszawie nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
67. Katowicka szkoła ekonomiki transportu - profil naukowo-badawczy i dydaktyczny nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
68. Wkład radomskiego ośrodka akademickiego w rozwój ekonomiki transportu nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
69. Kierunki badań i kształcenia w zakresie myśli ekonomicznej transportu nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
70. Sopocka szkoła ekonomiki transportu nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
71. Twórcy szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu (dorobek 70-lecia) nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
72. Wydatki na badania i rozwój w transporcie europejskim w świetle polityki innowacyjności UE nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
73. Prognozowanie trendów rozwoju rynku w Polsce na podstawie danych z preselekcyjnych stacji ważenia pojazdów w ruchu nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
74. Fundusze infrastrukturalne na rynku inwestycji transportowych nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
75. Pomiar energochłonności infrastruktury drogowej - koncepcja i założenia metodyczne nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
76. Global navigation satellite systems applications in different modes of transport nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
77. The cloud computing technology for future digital transport in Europe nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
78. The impact of diversification of regional economic conditions on the economic efficiency of intermodal transport in Europe nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
79. Analiza znaczenia portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych w zarządzaniu procesami w transporcie intermodalnym i kombinowanym nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
80. Transport i gospodarka morska w inteligentnych specjalizacjach jako czynnik poprawy konkurencyjności regionów w Polsce nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
81. „Lekka Kolej Towarowa ” jako innowacyjny system wspomagający realizację przewozów towarowych na obszarach aglomeracyjnych nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
82. Rozbudowa infrastruktury polskich portów morskich jako warunek rozwoju przewozów intermodalnych w ramach korytarzy sieci bazowej TEN-T nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
83. Koszt nabycia praw do nieruchomości w procesie realizacji inwestycji drogowych nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
84. Assessment of utilization of regions’ transport capacity by the DEA method of determining relative efficiency nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
85. Dolna Wisła w świetle współczesnych problemów rozwoju społeczno - gospodarczego Polski nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
86. Logistics centres of eastern Poland in the Pan-European transport corridor no. 2 nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
87. "Business case" activities in aviation. Evidence from research at Katowice Airport nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
88. Risk of probable incidents during railways transport nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
89. Statistical analysis of passenger traffic at the Chopin Airport nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
90. Analysis of the aircraft accidents occurred in units of the Polish Air Force Academy in the years 1970–1994 nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
91. The airline industry in 2050 nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
92. Analysis of external sources of hazards in civil air operations nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
93. Uwagi na temat konkurencyjności kolejowego transportu towarowego w stosunku do transportu samochodowego nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
94. Prognozowanie kosztów utrzymania i eksploatacji taboru autobusowego nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
95. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik kształtowania innowacyjności w sektorze transportu - spedycji - logistyki nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
96. Konfiguracja przestrzenna łańcuchów dostaw - uwarunkowania logistyczne i konkurencyjne nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
97. Rozwój polskiego sektora transportu w latach 1990 - 2015. Charakterystyka podstawowych kierunków jego zmian oraz perspektywy rozwoju nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
98. Ewolucja postulatów przewozowych dotyczących podróży miejskich mieszkańców Gdyni w świetle wyników badań marketingowych z lat 1985 - 2015 nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
99. Uogólniony koszt podróży na przykładzie wyboru komunikacji miejskiej i samochodu osobowego nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
100. Wykorzystanie analizy skupień w procesach poznawczych stratyfikacji przedsiębiorstw transportowych nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
Strona