Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005     DOI: 10.18276/ptl.2019.46-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (46) 2019
OCENA BATERII LITOWO-JONOWYCH STOSOWANYCH W SAMOCHODACH ELEKTRYCZNYCH TYPU BEV POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA I WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

Rok wydania:2019
Liczba stron:10 (59-68)
Klasyfikacja JEL: R11 R42
Słowa kluczowe: akumulator bateria emisja zanieczyszczeń samochód elektryczny recykling
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Ewelina Sendek-Matysiak
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Obecnie najczęściej stosowanymi akumulatorami (powszechnie nazywanymi bateriami) w samo- chodach z napędem elektrycznym typu BEV są ogniwa litowo-jonowe. Okres ich eksploatacji sza- cowany jest na około 10 lat. W 2018 roku udział samochodów elektrycznych BEV w rynku moto- ryzacyjnym Unii Europejskiej był niewielki i wyniósł 0,8%. Zgodnie jednak z polityką Wspólnoty już w 2030 roku mają one stanowić 50% użytkowanych samochodów osobowych, a po 2035 roku wszystkie sprzedawane samochody osobowe mają być w pełni elektryczne. Zwiększająca się liczba BEV, a co za tym idzie rosnąca liczba montowanych w nich baterii Li-Jon, nasuwa pytanie, jak produkcja, eksploatacja i ostatecznie recykling takich baterii wpływają na człowieka i otaczające go środowisko. Jednym z często powtarzanych zarzutów pod adresem samochodów elektrycznych jest to, że ich zerowa emisja w miejscu eksploatacji rekompensowana jest szkodliwą dla środowiska pro- dukcją baterii, które w stosunkowo krótkim czasie zmieniają się w toksyczne elektrośmieci. Celem artykułu jest analiza cyklu życia baterii montowanych w samochodach elektrycznych w aspekcie ich emisyjności i bezpieczeństwa użytkowania. W pracy wskazano ponadto możliwości wykorzy- stania zużytych baterii samochodowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Battery University (2018). Pobrane z: http://batteryuniversity.com (11.12.2018).
2.Buekers, J., Van Holderbeke, M., Bierkens, J., Int Panis, L. (2014). Health and environmental benefits related to electric vehicle introduction in EU. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 33, 26–38. Pobrane z: https:// www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136192091400128X (11.12.2018).
3.Czerwiński, A. (2016). Akumulatory, baterie, ogniwa. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
4.Jaworowska, M. (2017). Akumulatory Li-Ion – czy zabraknie materiałów do ich budowy. Pobrane z: http://elektronikab2b.pl/ biznes/33923-akumulatory-li-ion-czy-zabraknie-materialow-do-ich-budowy (8.12.2018).
5.Ellingsen, L.A.-W. (2017). Life cycle assessment of lithium-Ion traction batteries. Pobrane z: https://brage.bibsys.no/xmlui/ handle/11250/2447224 (3.12.2018).
6.Ellingsen, L.A.-W., Singh, B., Strømman, H. (2017). The size and range effect: lifecycle greenhouse gas emis-sions of electric vehicles. Environmental Research Letters, 11 (5). 10.1088/1748-9326/11/5/054010.
7.Hawkins, T.R., Singh, B., Majeau-Bettez, G., Strømman, A.H. (2012). Comparative environmental life cycle assessment of conventional and electric vehicles. Journal of Industrial Ecology, 17 (1), 53–64. 10.1111/j.1530-9290.2012.00532.x.
8.HobbyRobotyka.pl (2018). Pobrane z: http://hobbyrobotyka.pl/jaki-akumulator-do-robota-wybrac/ogniwa_szer_rowno-legle (11.12.2018).
9.Hocking, M., Kan, J., Young, P., Terry, Ch. Begleiter, D. (2016). Lithium 101. Deutsche Bank, Markets Research. Pobrane z:
10.https://www.slideshare.net/Tehama/welcome-to-the-lithium-ion-age-lithium-101-deutsche-bank-may-9-2016.
11.ING (2017). Breakthrough of electric vehicle threatens European car industry. Pobrane z: https://www.ing.nl/media/ing_ebz_ breakthrough-of-electric-vehicle-threatens-european-car-industry_tcm162-128687.pdf (24.11.2018).
12.Kim, H.C., Wallington, T.J., Arsenault, R., Bae, C., Ahn, S., Lee, J. (2016). Cradle-to-gate emissions from a commercial electric vehicle li-ion battery: A comparative analysis. Environmental Science and Technology, 50, 7715–7722.
13.Li, B., Gao, X., Li, J., Yuan, C. (2014). Life cycle environmental impact of high-capacity lithium ion battery with silicon nanowires anode for electric vehicles. Environmental Science and Technology, 48, 3047–3055.
14.Luque, A., Hegedus, S. (2011). Handbook of photovoltaic science and engineering. Wiley: Chichester.
15.Notter, D.A., Gauch, M., Widmer, R., Wäger, P., Stamp, A., Zah, R., Althaus, H.-J. (2010). Contribution of Li-ion batteries to the environmental impact of electric vehicles. Environmental Science and Technology, 44, 6550–6556.
16.Parlament Europejski. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej, Departament Tematyczny ds. Polityki Strukturalnej i Polityki Spójności: Badanie dla Komisji Transportu i Turystyki (2018). Samochody elektryczne o napędzie batery-jnym: rozwój rynku i emisje w całym cyklu życia.
17.Pillot, Ch. (2017). The Rechargeable Battery Market and Main Trends 2016–2025. Pobrane z: http://cii-resource.com/cet/ FBC-TUT8/Presentations/Pillot_Christophe.pdf.
18.Randall, T. (2016). Here’s how electric cars will cause the next oil crisis. A shift is under way that will lead to widespread adoption of EVs in the next decade. Pobrane z: https://www.bloomberg.com/features/2016-ev-oil-crisis/ (29.10.2018).
19.Sipiński, D., Bolesta, K. (2016). Cicha rewolucja w energetyce. Elektromobilność w Polsce. Kluczowe wnioski i rekomendacje.
20.Pobrane z: https://www.politykainsight.pl/_resource/multimedium/20106685 (15.11.2018).
21.Yoshio, M., Brodd, R.J., Kozawa, A. (2009). Lithium-Ion Batteries: science and technologies. New York: Springer.
22.Zawadzki, M. (2015). Samochody elektryczne – jak działają. Pobrane z: https://www.magazyn-motoryzacyjny.pl/samocho-dy-elektryczne.html (28.12.2018).