Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (45) 2019
REGIONALIZACJA KOLEI W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Autorzy: Tadeusz Bocheński
Uniwersytet Szczeciński

Sebastian Wojtkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kolei przewozy regionalne usamorządowienie
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (7-18)
Klasyfikacja JEL: R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono modele organizacji przewozów regionalnych w polskich województwach. Omówiono proces usamorządowienia kolei, przewoźników obsługujących kolejowe przewozy regionalne i normalnotorowe linie kolejowe przejęte przez samorządy w celu prowadzenia przewozów. Wskazano na rezultaty, jakie przyniosła reorganizacja kolejowych przewozów regionalnych. Szerzej omówiono funkcjonowanie przewozów regionalnych w województwie zachodniopomorskim. W 2018 roku na polskim rynku kolejowych przewozów regionalnych funkcjonowali przewoźnicy państwowo-samorządowi, samorządowi i prywatni. Dwóch przewoźników posiadało własne linie kolejowe. Pojedyncze linie lub ich odcinki należały do samorządów zarówno wojewódzkich, jak i lokalnych. Specyficzna sytuacja miała miejsce w województwie zachodniopomorskim, gdzie przewozy wykonywała państwowo-samorządowa spółka PR, ale cały tabor oraz część infrastruktury do jego utrzymania były własnością samorządu województwa zachodniopomorskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BIP PKP SKM (2018). Pobrane z: https://bip.skm.pkp.pl/c4/majatek-i-struktura-wlasnosciowa (9.09.2018).
2.Bocheński, T. (2012). Koleje regionalne w Polsce. W: S. Sitek (red.), Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-
3.-ekonomicznej. Zeszyt 3 (s. 37–50). Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki – Uniwersytet
4.Śląski, Wydział Nauk o Ziemi.
5.Bocheński, T. (2016). Dostęp wybranych miast w Polsce do kolei. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20 (4), 62–71.
6.DOI: 10.4467/2543859XPKG.16.023.6321.
7.Chańko, A. (2010). Jubileusz 50-lecia Lokomotywowni Szczecin Wzgórze Hetmańskie 1960–2010. Szczecin: PPH Zapol
8.Dmochowski, Sobczyk.
9.Drewnowski, A. (2017). Usamorządowienie kolei w Polsce – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. W: M. Kapias, D. Keller
10.(red.), Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce (s. 465–481). Rybnik: Muzeum w Rybniku.
11.Engelhardt, J. (2014). Usamorządowienie kolei regionalnych w Polsce – fakty i mity. Logistyka, 2, 40–50.
12.Górny, J. (2013). Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie w Polsce w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej.
13.Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
14.Kamola, M., Malinowski, Ł. (2008). Kłopotliwy „Art. 33u”. Rynek Kolejowy, 4, 38–39.
15.Król, M., Taczanowski, J. (2016). Regionalne przewozy kolejowe w Polsce, Czechach i na Słowacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza
16.SGH.
17.Madrjas, J. (2016). PolRegio. Oto nowe logo i malatura marki Przewozów Regionalnych. Pobrane z: https://www.rynek-kolejowy.
18.pl/wiadomosci/polregio-o-to-nowe-logo-i-malatura-marki-przewozow-regionalnych-79334.html.
19.Madrjas, J. (2017). Morawiecki: Na wymianę całego taboru PR trzeba trochę poczekać. Pobrane z: https://www.rynek-kolejowy.
20.pl/wiadomosci/morawiecki-na-wymiane-calego-taboru-pr-trzeba-troche-poczekac-84531.html
21.Polregio ma nowoczesny symulator Impulsa. Działa w Szczecinie (2018). Pobrane z: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/
22.polregio-otrzymalo-nowoczesny-symulator-impulsa-dziala-w-szczecinie-87679.html
23.PR z czteroletnią umową na przewozy w Zachodniopomorskiem (2016). Pobrane z: http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/
24.29122/pr-z-czteroletnia-umowa-na-przewozy-w-zachodniopomorskiem.html.
25.Przybylski, R. (2017). Polregio z nowym taborem. Pobrane z: https://www.rp.pl/Koleje/304279903-Polregio-z-nowym-taborem.
26.html.
27.Stankiewicz, R., Stiasny, M. (2014). Atlas linii kolejowych Polski 2014. Rybnik: Wydawnictwo Eurosprinter.
28.Statystyka przewozów pasażerskich (2018). Urząd Transportu Kolejowego. Pobrane z: https://www.utk.gov.pl/pl/
29.raporty-i-analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-pa/dane-archiwalne (10.10.2018).
30.Szybka Kolej Miejska (2018). Pobrane z: http://www.skm.warszawa.pl/informacje-o-spolce.html (15.09.2018).
31.Taylor, Z., Ciechański, A. (2011). Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego
32.w Polsce – część II. Przegląd Geograficzny, 83 (2), 205–231.
33.Trójmiejska SKM powinna należeć do samorządów? (2018). Portal Samorządowy. Pobrane z: https://www.portalsamorzadowy.
34.pl/gospodarka-komunalna/trojmiejska-skm-powinna-nalezec-do-samorzadow,110452.html
35.Uchwała nr VIII/102/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wyrażenia
36.stanowiska na temat kontynuacji przygotowań do utworzenia spółki samorządu województwa – operatora regionalnych
37.kolejowych przewozów pasażerskich.
38.Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2003, nr 203, poz. 1966.
39.Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Dz.U. 2010, nr 5, poz. 13.
40.Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Dz.U. 2003, nr 86, poz. 789, z późn. zm.
41.Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Dz.U. 2000, nr 84, poz. 948.
42.Włodarczyk, S. (2010). Rewolucja na torach. Zarząd województwa rozważa utworzenie nowego przewoźnika. Pobrane z: https://gs24.pl/rewolucja-na-torach-zarzad-wojewodztwa-rozwaza-utworzenie-nowego-przewoznika/ar/5387202.
43.Wojtkiewicz, S. (2016). Transport kolejowy w obsłudze przewozów pasażerskich pomiędzy miastami w województwie zachodniopomorskim. Praca magisterska. Szczecin: Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński.
44.Wojtkiewicz, S. (2017). Funkcjonowanie regionalnego transportu kolejowego w województwie zachodniopomorskim w latach 2005–2015. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20 (1), 62–77. DOI: 10.4467/2543859XPKG.17.005.6734.
45.Wojtkiewicz, S., Bocheński, T. (2018). Przemysł taboru kolejowego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 32 (3), 157–173.
46.Zachodnie Pomorze ma 40 Impulsów (2018). Pobrane z: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/zachodnie-pomorze-ma-40-impulsow-zdjecia-88579.html.