Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.41-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
WARTOŚCI POZNAWCZE EKONOMICZNO-FINANSOWEJ EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH

Autorzy: Krzysztof Szałucki
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na rynku usług transportowych koncentracja produkcji transportowej podmiotowość i aktywność rynkowa przedsiębiorstw transportowych
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (127-135)
Klasyfikacja JEL: L91
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój globalnych stosunków ekonomicznych na rynkach usług przemieszczania spowodował, że ekonomiczno-finansowa efektywność działalności gospodarczej przedsiębiorstw transportowych determinowana jest trzema wiodącymi czynnikami: formą prawno- własnościową działalności danego podmiotu gospodarującego transportu, stopniem koncentracji produkcji usługowej występującym na danym segmencie rynku transportowego, w ramach którego funkcjonuje dane przedsiębiorstwo, oraz projektowanym i społecznie oczekiwanym czasem aktywności rynkowej, którym charakteryzować się powinna określona jednostka gospodarcza transportu. Przedsiębiorstwa transportowe, działając właśnie na silnie wyspecjalizowanych produkcyjnie rynkach transportowych, wykazują się przez to istotnym zróżnicowaniem techniczno-eksploatacyjnym oraz operacyjnym własnej działalności. Oznacza to konieczność ciągłego badania i szczegółowego identyfikowania własnej efektywności ekonomiczno-finansowej, tak aby poprzez to współtworzyć i weryfikować założenia strategii funkcjonowania i rozwoju własnej podmiotowości i aktywności rynkowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dydkowski, G. (2009). Integracja transportu miejskiego. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
2.Engelhardt, J. (2009). Typologia przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe.
3.Nogalski, B., Białas, T., Czapiewski, M. (1993). Zarządzanie w różnych formach własności. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
4.Sierpińska, M., Jachna, T. (1999). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Szałucki, K. (2017a). Równowaga w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych. Warszawa: Texter.
6.Szałucki, K. (red.). (2017b). Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. Publikacja dedykowana pamięci Profesora Mirosława Krajewskiego. Gdańsk–Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
7.Szałucki, K., Letkiewicz, A. (red.). (2014). Przedsiębiorstwa transportowe – funkcjonowanie i rozwój. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
8.Ustawa (1981). Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych. Dz.U. 1981, nr 24, poz. 122.
9.Ustawa (1988). Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej. Dz.U. 1988, nr 41, poz. 324.
10.Ustawa (1990). Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
11.Wojewódzka-Król, K., Załoga, E. (red.). (2016). Transport. Nowe wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Wyszomirski, O. (red.). (2002). Gospodarowanie w komunikacji miejskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
13.Załoga, E. (red.). (2015). Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym. Księga z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Huberta Bronka. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
14.Żurek, J. (red.). (2007). Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
15.Żurek, J. (red.). (2016). Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.