Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.41-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
ELASTYCZNE SYSTEMY TRANSPORTU JAKO ELEMENT PODAŻY USŁUG TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO NA PRZYKŁADZIE LUKSEMBURGA

Autorzy: Tomasz Kwarciński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: elastyczne systemy transportu Luksemburg podaż usług transportowych
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (97-105)
Klasyfikacja JEL: R41 R42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka elastycznych systemów transportu występujących w Luksemburgu. Wynika z niej, że rozwiązania te stanowią uzupełnienie przewozów regularnych. Dotyczy to obszarów charakteryzujących się niskim popytem na usługi transportowe oraz peryferyjną lokalizacją. Na niski popyt wpływają mała liczba ludności, a także jej zmieniająca się struktura demograficzna. W aspekcie praktycznym przedstawiono trzy różne rozwiązania elastycznych systemów transportu. Ich różnicowanie uwzględnia potrzeby mieszkańców. Kryterium różnicującym jest m.in. pora świadczenia usług. Jeden z przedstawionych systemów (Bummelbus) pokazuje, że mogą one pełnić ważną rolę w aktywizacji zawodowej mieszkańców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bummelbus (2018). Pobrane z: http://www.esch-sur-sure.lu/espace-citoyen/mobilite/bummelbus (5.01.2018).
2.Currie, G. (2010). Quantifying Spatial Gaps in Public Transport Supply Based on Social Needs. Journal of Transport Geography, 1 (18), 31–41. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2008.12.002.
3.Département des transports (2018). Pobrane z: http://www.mt.public.lu/functions/contact/index.php (5.01.2018). Energy, Transport and Environment Indicators, 2017 Edition (2017). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
4.Eurostat (2018a). Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (5.01.2018).
5.Eurostat (2018b). Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114& plugin=1 (30.01.2018).
6.Kwarciński, T. (2016). Dostępność publicznego transportu zbiorowego na obszarach wiejskich w Polsce. Aspekty metodyczne i pragmatyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Mężyk, A. (2013). Elastyczne formy transportu publicznego w obsłudze komunikacyjnej regionu. W: M. Michałowska (red.), Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie (s. 262–270). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
8.Mobil 2020. Mobilitéit déi beweegt. Ministre Des Transports. Pobrane z: www.mt.public.lu/presse/actualite/2007/10/01mobil2020/brochure.pdf (5.01.2018).
9.Mulley, C., Nelson, J.D. (2009). Flexible Transport Services: A New Market Opportunity for Public Transport. Research in Transportation Economics, 1 (25), 39–45. DOI: 10.1016/j.retrec.2009.08.008.
10.Sales-Lentz (2018). Pobrane z: www.sales-lentz.lu/en/individuel/public-transport (5.01.2018).
11.Statec (2018a). Pobrane z: http://www.statistiques.public.lu/fr/acteurs/statec/index.html (5.01.2018).
12.Statec (2018b). Pobrane z: http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx (5.01.2018).
13.Statec (2018c). Pobrane z: http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=12853&IF_Language=eng (5.01.2018).
14.Statec (2018d). Pobrane z: http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=13513&IF_Language=eng&MainTheme=4&FldrName=7&RFPath=7049%2c13897%2c13901 (5.01.2018).
15.Velaga, N.R., Nelson, J.D., Wright, S.D., Farrington, J.H. (2012). The Potential Role of Flexible Transport Services in Enhancing Rural Public Transport Provision. Journal of Public Transportation, 1 (15), 111–131. DOI: 10.5038/2375-0901.15.1.7.
16.Wright, S. (2013). Designing Flexible Transport Services: Guidelines for Choosing the Vehicle Type. Transportation Planning and Technology, 1 (36), 76–92. DOI: 10.1080/03081060.2012.745757.