Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.39-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
PROJEKTY LOGISTYKI MIASTA – METODA SZACUNKOWA OCENY RYZYKA

Autorzy: Sabina Kauf
Wydział Ekonomiczny, Zakład Logistyki i Marketingu, Uniwersytet Opolski

Agnieszka Tłuczak
Wydział Ekonomiczny, Zakład Logistyki i Marketingu, Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe: logistyka miasta zarządzanie ryzykiem metoda szacunkowa oceny ryzyka
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (95-104)
Klasyfikacja JEL: C02 C22 D81
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienia projektów w obszarze logistyki miasta, które realizowane są nie tylko w warunkach niepewności, ale także ograniczeń budżetowych. Wskazano, że dążenie do równoważenia nakładów i efektów stwarza konieczność oceny zasadności projektu oraz ryzy- ka związanego z realizacją przyjętych celów w zakresie czasu, kosztu, zakresu i jakości inwestycji. Jednak brak obowiązku ustawowego oceny ryzyka skłania do poszukiwania takich metod, które nie będą generowały dodatkowych kosztów i dostarczą szybkich wyników, dlatego w artykule za- prezentowano metodę szacunkową oceny ryzyka projektów, bazującą na subiektywnych ocenach ekspertów. Wskazano jej główne zalety i pokazano procedurę jej wykonania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kiziukiewicz, T. (red.) (2007). Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.Warszawa: Difin.
2.Bonikowska, M., Grucza, M, Majewski, M., Małek, M. (2006). Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
3.Browning, T.R., Eppinger, S.D. (2002). Modeling Impacts of Process Architecture on Cost and Schedule Risk in Product Development. IEEE Trans. on Engineering Management, 49 (4), 428–442.
4.Drobniak, A. (2008). Podstawy oceny efektywności projektów publicznych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
5.w Katowicach.
6.Elbrahimnejad, S., Mosavi, S.M., Seyrafianpour, H. (2010). Risk identification and assessment for build-operate-transfer projects: A fuzzy multi attribute decision making model. Experts Systems with Applications, 37, 575–586.
7.Haugan, G.T. (2002). Effective Work Breakdown Structures, ManagementConcepts. Vienna, Virginia.
8.Kauf, S., Tłuczak, A. (2014). Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych.Warszawa: Difin.
9.Kerzner, H. (1997). Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling. New York: John Wiley & Sons.
10.Kiba-Janiak, M. (2015). Projekty logistyki miejskiej w warunkach ograniczeń budżetowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,383, 60–73.
11.Łapuńka, I., Pisz, I. (2014). Modelowanie oceny ryzyka projektu logistycznego z zastosowaniem indukcyjnego systemu pozyskiwania wiedzy. Logistyka, 4, 3998–4009.
12.Performance Based Contracting: Development of a Work Statement (2001). Department of Energy. Pobrane z: www1.pr.doe.gov/acqguide/AGChapter37.htm (14.09.2017).
13.Stabryła, A. (2006). Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Trevor, L. (2000). Skuteczne zarządzanie projektami. Gliwice: Helion.
15.Witkowski, J., Rodawski, B. (2007). Pojęcie i typologia projektów logistycznych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 3, 2–6.