Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.39-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
FUNKCJONOWANIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU NA ŻĄDANIE NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA

Autorzy: Tomasz Kwarciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Karol Leszczyński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: transport publiczny elastyczne systemy transportu Szczecin
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (39-46)
Klasyfikacja JEL: L91 L98
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie podstaw teoretycznych funkcjonowania publicznego transportu na żądanie oraz doświadczeń Szczecina związanych z organizacją i funkcjonowaniem tej formy transportu. Przedstawiono istotę oraz rodzaje elastycznych systemów transportowych. Ponadto wykorzystując dane statystyczne, zaprezentowano, na przykładzie Szczecina, wykorzystanie jednego z rodzajów elastycznego systemu transportowego – autobusu na żądanie. Do realizacji celu – w warstwie metodycznej – posłużył przegląd literatury krajowej oraz zagranicznej z zakresu problematyki organizacji i funkcjonowania transportu na żądanie. Przedstawiono i zanalizowano także funkcjonowanie transportu na żądanie na przykładzie Szczecina. Transport na żądanie należy uznać za perspektywiczny dla obszarów charakteryzujących się niską gęstością zaludnienia oraz położonych peryferyjnie. Doświadczenia funkcjonowania transportu publicznego na żądanie w Szczecinie wskazują na rosnące zainteresowanie tą formą transportu. Można także zauważyć zróżnicowanie wykorzystania transportu na żądanie w zależności od dni tygodnia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kwarciński, T. (2016). Dostępność publicznego transportu zbiorowego na obszarach wiejskich w Polsce. Aspekty metodyczne i pragmatyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
2.Kwarciński, T. (2016). Elastyczne systemy transportu publicznego – istota, rodzaje, przesłanki rozwoju. Problemy Transportu i Logistyki, 4, 79–86.
3.Mężyk, A. (2013). Elastyczne formy transportu publicznego w obsłudze komunikacyjnej regionu. W: M. Michałowska (red.), Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie (s. 262–270). Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
4.Mulley, C., Nelson, J.D. (2009). Flexible transport services: a new market opportunity for public transport. Research in Transportation Economics, 25, 39–45.
5.Velaga, N.R., Rotstein, N.D., Oren, N., Nelson, J.D., Norman, T.J., Wright, S. (2012). Development of an integrated flexible transport systems platform for rural areas using argumentation theory. Research in Transportation Business & Management, 3, 62–70.